Miljø i fokus

Ventistål er opptatt av miljøet rundt oss. Dette gjør at vi stadig gjennomfører både små og store tiltak for å gjøre vårt for at miljøet skal bli stadig bedre.

biiiil

Kortreiste rør
Med lokal produksjon av spirorør sikrer vi kortest mulig transportstrekning for rørene. Dette reduserer utslippet av CO2 – samt reduserer trafikken på veiene våre. En betydelig miljøgevinst!

Tiltak på lageret og i produksjonen ifm energi og utslipp
På våre lager og i produksjonen gjør vi løpende tiltak for å redusere energiforbruket og redusere eventuelle utslipp.

Eksempler på tiltak er:

  • Vi bruker kun organisk nedbrytbar olje ved spiroproduksjon.
  • Alternativ oppvarming er implementert på flere avdelinger. Stavanger og Ålesund har eksempelvis varmepumpe mens Grenland og Haugesund har gass.
  • Fjernstyrt portåpner på truckene for å sikre at potene holdes lukket i kalde perioder, varemesluser, etc
  • På Air-Jet har vi installert automatikkstyring som optimaliserer effektbehovet gjennom differensiert oppstart av effektkrevende energikilder. Dette vil gi et flatere forbruk og ikke de store effekttoppene. Avdelingen har også optimalisert vannavkjølingssystemet for å tilpasse det produksjonen med en reduksjon på nærmere 50% vann. Vifter er installert i taket for å sirkulere varmluften (opp mot 5% varmere oppe under taket på lageret i kalde perioder)
  • Skiltet at kunder og leverandører skal slå av motoren ved lasting og lossing av varer ved lagrene våre.

Rene produkter ut til kunde
For å sikre rene produkter til kundene på byggeplass tilbyr vi både plastlokk til spirorør og støvhetter til spirostell. Alle deler og utstyr som leveres ut blir pakket i tett emballasje. Standard leveranser av firkant og IsoDuct er tettet med plast.

Dette sikrer minimalt med støv på produktene, noe som igjen gir bedre inneklima for bruker og minimalt behov for rengjøring etter montasje.

Returordning på spirolokk
Vår returordning på spirolokk reduserer søppelmengden ute på byggeplassen og sikrer gjenbruk av plastlokkene.

EE-ordning
Vi er tilsuttet Renas AS. Gjennom denne ordningen ivaretar vi ansvaret for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte elektriske og elektroniske komponenter.

Avfallshåndtering
Sammen med Norsk Gjenvinning kildesorterer vi alt avfallet vårt.