Astrid Larsen, aka "Astrix"

Astrix

250 Astrid Larsen2 v01

Alias Astrid Larsen, datt i sannsynligvis i gryta med styrkedråper som barn. Ventiståls hyperaktive propell og krumtapp. Prosjektleder, markedssjef, controller, styremedlem og potet på høyt nivå. Har det skjedd noe stort eller viktig i Ventistål kan du være sikker på at Astrix har hatt minst en finger med i spillet.


Astrix er vesentlig tøffere enn f eks ett tog, skarpere enn en tapetkniv og langt seigere enn noen flatbiff kan drømme om å bli. Astrids hoderegnekapasitet har fått mang en revisor til å rødme, og hun skal ha et internminne på rundt regnet 32 GB.

Da Ventistål snappet henne fra Bautas i 2007 var det ikke først og fremst fordi hun var viden kjent for å arrangere luftige firmaturer og friske kundearrangementer, selv om det nok var en tungtveiende årsak :-)