Produktkategorier

GRAFT kjemiske brannspjeld

protecta brannspjeld

GRAFT Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brannbegrensende konstruksjoner slik som brannceller og brannseksjoner, og tetter mot gjennomtrengning av både brann og røyk både utenfor og inne i ventilasjonskanalen.

Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i brannspjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av brannspjeldet. Utsparing rundt brannspjeldet branntettes med GRAFT FR Brannplate i vegger og med GRAFT EX Gipsmørtel i dekker. Man kan enten montere brannspjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere brannspjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing. 

Egenskaper

 • Vedlikeholdsfritt og ingen elektriske tilkoplinger. 
 • Samme brannspjeld kan monteres både i vegg og dekke. 
 • Tetter mot gjennomtrengning av både brann og røyk både utenfor og inne i ventilasjonskanalen. 
 • Lukker ved brann men ikke røyk slik at ventilasjonsanlegget kan benyttes til røykventilering fra andre områder som ikke er i brann. 
 • Holder temperaturen i kanalnettet lavere enn 120°C og vil dermed beskytte vifter og aggregater i anlegget. 
 • Isolering av kanaler er ikke lengre nødvendig (unntatt i kalde soner). 
 • Levetid på mere enn 50 år, slik at brannspjeldene skal fungere i samme livsløp som ventilasjons-anlegget. 
 • Brannspjeldene blir tilpasset kanalene som standardutstyr slik at kanalene enkelt kan påmonteres av blikkenslager. 
 • Spjeldet ligger inne i kanalen, noe som er svært plassbesparende. 
 • Utsparingene kan inkludere flere kanaler samt andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør. 
 • Brannspjeldene er kun 15 cm lange og bend kan påmonteres rett bak branntettingen (kan spesial-bestilles i andre mål). 
 • Brannspjeldet kan påmonteres ventil på én side.

Produktark  FDV  Sertifikat