Du er her:Produkter»Kanalnett»Rør i grunn»Rør i grunn - Uponor

Rør i grunn - Uponor

Uponors ventilasjon i grunnen er et system som er utviklet spesielt for bygninger som har behov for store luftmengder. Systemet gir mulighet til forenklet kanalføring, reduserte bygghøyder og en friere arkitektur. Uponor UVS er velprøvd og har vært brukt i lengre tid. Systemet egner seg utmerket for f.eks. skoler, sykehus, industrier, kontorbygninger, boligblokker, parkeringsgarasjer m.m. Systemet kan brukes til både nybygging og renovering av eksisterende bygninger.

Med Uponors tårnløsninger kan vifterommet plasseres utenfor bygningen, i bunn- eller kjellerplan. 

De plasskrevende til/fraluftkanalene kan plasseres i grunnen og det frigjør arealer, muliggjør flere bygningstekniske løsninger og gir en sikker og optimal drift. Løsningen gir enkel bygningsgeometri med større valgfrihet for arkitektur og luftige takarealer. Over bunnplaten anvender en tradisjonelle ventilasjonskanaler i stål. Når de store plasskrevende kanalene fjernes innvendig i bygget, kan en i mange tilfeller redusere byggehøyden.

Kanalsystemet er tilvirket i plastmaterialene Polypropen (PP) O 200– 500 og Polyeten (PE) O 600–2500. 

Dette er materialer som er kjemikaliebestandige, klarer store påkjenninger, har lang levetid og et lavt varmekonduktivitetstall, noe som gjør at en som oftest ikke trenger å isolere kanalsystemet. Uponor UVS tetning er unik og sikkerheten mot lekkasje er ekstra stor sammenlignet med andre typer rørsystemer som legges i grunnen. Fargen på kanalsystemet er blå for a vise at det er ventilasjon, slik at en ikke forveksler dem med andre typer grunnror, f.eks. avlop eller dagvann.

I Norge har en lenge installert ventilasjon i grunnen og der har en fra 2004 hatt en standard som heter NS 3420-V:2012. Det er den eneste standarden som finnes for ventilasjon i grunnen i hele Europa, og Uponor UVS oppfyller denne standarden.

 


Produktkatalog  Produktinformasjon - brosjyre         Dokumentasjon