Produktkategorier

Væske / vann varmepumper

Bergvarmepumpe
Væske/vann varmepumpen henter energi fra ulike naturlige varmekilder. Solvarmen i bakken ved huset ditt kan utnyttes på ulike måter.

Felles for de ulike prinsippene er at den lagrede solvarmen i bakken varmer en slange som har en sirkulerende giftfri væske.

Ved komprimering i varmepumpen økes temperaturen, og du får både varme og varmtvann i huset. Jordvarmepumper henter varmen fra enten fjellgrunn, jord, vann eller grunnvann.

Fjellvarme
Hvis det er fjell på egnet dybde (0-20 m), anbefaler vi fjellvarme. Varmen hentes inn fra en energibrønn i fjellet. Fjellvarme gir minimal påvirkning på tomten, og boringen tar som regel kun en dags tid.

Overflatejordvarme
Overflatejordvarme er en effektiv løsning der tomten er litt større, slik at det er plass til sløyfene. Slangen graves ned på cirka en meters dybde.

Normalt trengs det en tomt på 500 – 1500 kvadratmeter til slangen. Overflatejordvarme påvirker ikke vegetasjonen.

Sjø/hav varme
Er det en innsjø, hav eller et større vassdrag i nærheten, er sjøvarme et godt alternativ. Slangen forankres på bunnen og der du henterårsmiddeltemperaturer på 2-8°C.

Det eneste inngrepet som må gjøres på tomten din er gravingen fra vannet til huset.

Alle disse kildene holder en temperatur mellom 6-14°c sommertid, da kan sirkulerende væsken utnyttes til kjøling om sommeren.