Produktkategorier

IQID

IQIDIQID  benyttes for vannbåren kjøling, oppvarming og ventilasjon av kontorer, butikker, undervisningslokaler m.m. IQID er laget for å gi høy kjøleeffekt uten trekk i oppholdssonen. IQID passer i standard himlingssystem.

 

 

 

 

Produktark Montasjeanvisning