Produktkategorier

ETCE

etce brannspjeldBrann-/branngasspjeldet Fläkt Woods ETCE er testet ifølge teststandarden EN 1366-2 og CE-merking er gjort etter produktstandarden EN 15650:2010. ETCE oppfyller brannklasse EI 60 S/EI 120 S. Brann-/branngasspjeldets casing oppfyller
tetthetsklasse C ifølge EN 1751.

Brann-/branngasspjeldet ETCE er tiltenkt for installasjon i vegg eller bjelkelag og anslutning til rund kanal. Casingen er tilvirket av varmforzinket stålplate og spjeldbladet av brannisolert silikatplate. Brann-/branngasspjeldet monteres inn i en konstruksjonsdel mellom brannceller ihht monteringsinstruksjonene. Det har en Fläkt Woods-anslutning som garanterer tett anslutningi kanalen.

ETCE leveres også som manuell med smeltesikring. Spjeldet har mekanisme for testing av funksjon, og det er en vrider for å gjenåpne spjeldet. Smeltesikringen er tilgjengelig fra utsiden av spjeldet. Manuelle spjeld har også inkludert endebrytere for signal om åpent/lukket posisjon.

 

Produktark FDV Sertifikat