Ofte stilte spørsmål

Boligventilasjon
 • Gult symbol lyser. Alarm: Skift uteluftfilter

  Skift filter. Filterabonnement kan opprettes på https://www.ventistal.no/filterabonnement eventuelt send epost til filter@ventistal.no

 • Gult symbol lyser: Databasefeil

  Kontakt installatør .

 • Anbefalte temperaturinnstillinger

  Faktiske fabrikkinnstillinger på enheten kan avvike fra hva brukerveiledningen beskriver som fabrikkinnstillinger:
  Sommertemperatur: 17 ⁰C (Temperaturinnstilling for når aggregatet skal endre til sommerdrift)
  Tilluft min. sommer: 14 ⁰C
  Tilluft min. vinter: 16 ⁰C
  Tilluft max sommer: 26 ⁰C
  Tilluft max vinter: 26 ⁰C

  I sommerdrift kan aggregatet bruke kjølegjenvinning når inntakstemperaturen er 2 eller 3 grader høyere enn romtemperaturen. Se meny 4.3.2 i brukerveiledning.
  Automatikken skifter automatisk mellom sommer og vinterdrift basert på utetemperatur. Etter hvert skifte må det gå 15 minutter før nytt skifte kan gjøres.

  Forskjellen mellom sommer/vinterdrift er minimums inntakstemperatur.
  Aktivering av brukervalgte funksjoner via digitale innganger muliggjør forskjellige funksjoner.
  Hvis det er tilkoblet trykkvakt for kjøkkenhette, så benyttes denne funksjonen.
  Se meny 4.3.1 i brukerveiledning.
  Tilluft 80-100%, avtrekk 20-30%.

 • Alarmliste Ensy

  Oversikt over alarmkoder for Ensy aggregater.

  Last ned dokumentet fra ventistal.no

 • Nettverkskobling til Wifi Ensy

  Hvordan koble opp Ensy aggregater til Wi-Fi

  Last ned dokumentet fra ventistal.no

 • Ikke lys i display. Anlegg fungerer ikke

  1. Mangler strøm (230V). Gult LED lys på hovedkortet er slukket.
  2. Hoved supply kabelen er defekt.
  3. Ingen kontakt fra supply kabel til hovedkort.
  4. Ingen kontakt mellom styrekort og hovedkort. Gult LED lys på hovedkortet blinker fort.

  1. Mangler strøm (230V). Gult LED lys på hovedkortet er slukket. Sjekk om der er strøm i stikkontakt på vegg.
  2. Hoved supply kabelen er defekt. Bytt ut strømkabel (art. 320000-2).
  3. Ingen kontakt fra supply kabel til hovedkort. Sjekk koblingspunkt på hovedkort / evt. koblingsklemme / bytt ut ledninger fra hovedkort til evt. koblingsklemme eller strømkabel.
  4. Ingen kontakt mellom styrekort og hovedkort. Gult LED lys på hovedkortet blinker fort. Reparer eller bytt ut signalkabel om denne er defekt.

Varmepumpe luft/luft
 • Hvor ofte burde jeg rense filtrene i innedelen?

  Dette vil variere etter hvor mye støv som dannes rundt maskinen, men de bør renses minst 1 gang i måneden. Disse kan støvsuges eller vaskes (husk å tørke før du setter tilbake filtrene i maskinen).

 • Det bygger mye is under utedelen min, er det feil?

  Utedelen din går i avriming etter behov under varmedrift. Dette vil tine av rim/is fra registeret på baksiden av utedelen. Da vil det renne vann ned og ut fra avløps utgangen i bunn av utedelen. Hvis dette blir problematisk, kan det vurderes å montere avløp med varmekabel til ønsket utløp.

 • Utfører dere service og reparasjon?

  Vi har ikke egne teknikere som drar ut på vanlig service oppdrag eller reparasjons arbeid. Kontakt en lokal panasonic forhandler.

 • Ulyd i innedel

  Sjekk at filer er rent, og at det ikke er kommet fremmede objekter inn i innedelen. Hvis ulyden ikke forsvinner: Kontakt installatør.

 • Panasonic Comfort Cloud – WiFi Connection

  The A to Z of the Comfort Cloud App
  -The total guide from installation to daily use-

  Last ned dokumentet fra ventistal.no

  Hvis du trenger ytterligere bistand, kontakt Panasonic brukerstøtte på tlf: 210 33 999.
  Panasonic vil si at det snakkes engelsk, men kommunikasjonen går på norsk eller svensk.

 • H98 – Innedel høytrykk sikkerhet

  Unormal temperatur på innedel. Sjekk og rengjør filter. Blåser viften på innedelen. Hvis ikke rengjøring av filter hjelper. Kontakt din installatør og oppgi feilkoden.

 • Slette feilkode

  Når feilen er utbedret slettes feilkoden på følgende måte. Trykk og hold inne auto ON/OFF-knappen på innedelen i 5 sekunder inntil det høres et pip. Vær så rask og trykk inn <check> på fjernkontrollen i et sekund og det skal høres et pip igjen. Koden er nå slettet.

 • Avlese feilkoder

  Pek fjernkontrollen mot innedelen. Bruk en tynn gjenstand og trykk ned <check> i 5 sekunder. Trykk timer pil opp eller ned og bla i listen. Det vil komme et pip når den aktive feilkoden kommer opp. Noter denne koden. Kontakt din installatør og oppgi feilkoden.

 • Timer lampe blinker

  Det er en aktiv alarm. Avles feilkode eller kontakt installatør.

Varmepumpe luft/vann
 • H62 – Sirkulasjonsfeil

  Sjekk trykk på vannkrets. Sjekk om det er stengte ventiler på vannkretsen. Sjekk at filter på innedel er rent. Hvis disse punktene ikke hjelper, kontakt din installatør og oppgi feilkoden.

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.