Miljø og bærekraft

Som en stor aktør i byggebransjen er det vårt ansvar å hele tiden bidra til et mer bærekraftig samfunn.
Dette er et kontinuerlig arbeid i tett samarbeid med andre i bransjen og med våre leverandører.

Våre kunder skal oppfylle sine mål, samtidig som dette er en viktig bevisstgjøring for oss selv og våre ansatte, og ikke minst for våre kommende generasjoner. Bærekraft er på dagsorden som aldri før. Sammen med våre leverandører tilstreber vi å levere energieffektive og bærekraftige løsninger og produkter.

Kortreiste rør

Med lokal produksjon av spirorør rundt omkring på flere av våre avdelinger sikrer vi kortest mulig transportstrekning for rørene. Dette gjør at vi raskt kan levere til våre kunder samtidig som vi reduserer utslippet av CO2, i tillegg til å reduserer trafikken på veiene våre. En betydelig miljøgevinst!


EPD dokumentasjon

Vi har som de første i bransjen allerede utarbeidet EPDer (Environmental Product Declaration) på våre egenproduserte spirorør og firkantkanaler. Vi setter også store krav til våre leverandører for å dokumentere resten av vårt brede sortiment.


Rene produkter ut til kunde

For å sikre rene produkter til kundene på byggeplass tilbyr vi både plastlokk til spirorør og støvhetter til spirostell. Alle deler og utstyr som leveres ut blir pakket i tett emballasje. Å sikre våre leveranser mot støv på produktene, gir bedre inneklima for bruker og minimalt behov for rengjøring etter montasje.


Returordning på spirolokk

Av miljøhensyn har Ventistål en returordning med pant på egne plastlokk. Vår returordning på spirolokk reduserer søppelmengden ute på byggeplassen og sikrer gjenbruk av plastlokkene. Ventistål har også returordning på bæreposer og plastsekker. NB! Spirorør tas ikke i retur.

Sertifisering

Alle Ventiståls avdelinger er Miljøfyrtårnsertifisert. En prosess som vil merkes i alt vi gjør, både for våre kunder, våre ansatte og for miljøet. Flere av våre produkter er også godkjent for bruk i Svanemerkede bygg.

Grønt Punkt Norge og Renas

Vi er tilsluttet både Grønt Punkt og Renas AS. Gjennom disse ordningene ivaretar vi ansvaret for innsamling og miljøriktig behandling av såvel emballasje og kasserte elektriske og elektroniske komponenter.

Avfallshåndtering

Sammen med Norsk Gjenvinning kildesorterer vi alt avfall. Vi gjør store investeringer for å sortere og minimere avfall.

 

Vi kan alltid bli bedre!

For å bli bedre må vi jobbe sammen. Har dere, som våre gode partnere der ute, forslag og innspill? Kom med det. Sammen jobber vi for et godt og bærekraftig samfunn.

Miljø og Bærekraft i Ventistål

Aktuelt

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.