Koronavirus!

Kjære kunde. Vi holder driften i gang i situasjonen vi alle står i rundt Koronavirus, men ønsker å informere om følgende:

VIKTIG! Ved bestilling og henting av varer på våre lager:

  • En oppfordring til alle våre kunder - forhåndsbestill dine varer og hold kommunikasjon med oss mest mulig via telefon og e-post
  • Vi ønsker ikke at våre kunder skal komme inn og foreta selvplukk på våre lager
  • Vedr. retur av varer - eventuelle returer tas i mot dersom de er ferdig sorterte.

Vi beklager den ulempe og ekstra belastning dette medfører for våre kunder og interessenter.

IMPORTANT! Ordering and pickup of goods in our warehouse:

  • We ask all our customers to pre-order goods and keep the communication with us as much as possible by phone and email
  • We do not want customers entering the warehouse to pick up the goods themselves
  • Ventistål accept return of goods if the goods are sorted and marked.

We apologize for the inconvenience.