EcoConsult og Ventistål fusjonerer

01 september 2014

EcoLogoVentistål og EcoConsult har vært eid av Brødrene Dahl AS siden henholdsvis 2006 og 2008 og har dermed vært søsterselskaper i mange år. Ventistål har i mange år vært den ledende grossisten innenfor ventilasjonsbransjen med 20 avdelinger i Norge mens EcoConsult har siden tidlig 2000 tallet vært en ledende aktør i Varmepumpemarkedet – spesielt innenfor luft/luft varmepumper for privatboliger med nesten
200.000 solgte varmepumper.

EcoLogoVentistål og EcoConsult har vært eid av Brødrene Dahl AS siden henholdsvis 2006 og 2008 og har dermed vært søsterselskaper i mange år. Ventistål har i mange år vært den ledende grossisten innenfor ventilasjonsbransjen med 20 avdelinger i Norge mens EcoConsult har siden tidlig 2000 tallet vært en ledende aktør i Varmepumpemarkedet – spesielt innenfor luft/luft varmepumper for privatboliger med nesten 200.000 solgte varmepumper.

Hvorfor fusjon?

Fusjonen er en del av en strategiprosess som har pågått en tid i forut for formaliseringen i 1. November 2014. Det handler om å styrke våre markedsposisjoner som en totalleverandør av energieffektive løsninger innenfor ventilasjon, varme og kjøling. Bransjeskillene mellom ventilasjon og varme/kjøling er nesten helt forsvunnet og vi ønsker å fremstå som én sterk og profesjonell enhet overfor våre samarbeidspartnere og bransjen som helhet.

Det er ingen hemmelighet at vi også ser en rekke synergier med fusjonen – og med Ventistål som det største av de to selskapene gjelder dette spesielt for EcoConsult. Jeg vil trekke frem de markedsmessige synergiene og logistikk/tilgjengelighet som de to viktigste.

Hovedkontorene har flyttet sammen i nye lokaler på Alnabru i Oslo med 1000 m2 kontorer og felles sentrallager på 10.000 m2. Herfra distribueres varene ut til alle avdelinger med interntransport hver dag, noe som gir korte leveringstider på alle produkter over hele landet. Det er også lagt opp til at våre kunder kan plukke med seg det man trenger av varer ved alle våre avdelinger.

Med denne løsningen reduserer vi behovet for våre kunder å kjøpe inn til lager selv – det er klart det koster oss litt for oss, men vi vet at dette representerer en verdi for våre kunder og er i så måte et viktig konkurransefortrinn for oss.

Rent markedsmessig vil vi styrke oss på flere områder. Alle Ventiståls- og EcoConsults kunder vil nå få tilgang til et langt bredere spekter av produktkategorier uten å måtte forholde seg til flere leverandører. Vi har kompetansemiljøer innenfor alle produktkategorier og prosjekterer daglig for våre kunder.

EcoConsult som opprettet en prosjektavdeling mot næringsmarkedet for et par år siden har allerede merket stor pågang fra Ventistål side kunder. Ventistål har gjennom mange år hatt en helt unik relasjon med sine kunder som så langt har vist stor interesse for tilgangen på store varme- og kjøleløsninger. Vi skal innfri deres forventninger og tilgangen til denne kundegruppen, hvilket EcoConsult ikke har hatt noen særlig relasjon med tidligere, representerer et stort og interessant vekstpotensial for selskapet innenfor EcoConsults produkter og løsninger.

At vi blir landsdekkende med 16 avdelingskontorer med lokalt lager og lokale selgere vil selvsagt gi oss en større daglig nærhet til markedet og våre kunder. Vi er helt sikre på at dette vil styrke våre relasjoner ytterligere og danne grunnlaget for et langsiktig gjensidig utviklende samarbeid.