Ventistål overtar ArcelorMittal Constructions lager på Kløfta

01 mai 2011

450 VAS-Arcelor-thumbVentistål overtar per 1. mai 2013 den lokale grossist-funksjonen for Armat-produktene til ArcelorMittal Construction og dermed også lageret og lokalene i Dyrskueveien 16 på Kløfta.

160 Armat-smallVentistål overtar per 1. mai 2013 den lokale grossist-funksjonen for Armat-produktene til ArcelorMittal Construction og dermed også lageret og lokalene i Dyrskueveien 16 på Kløfta.
ArcelorMittal Construction’s virksomhet i Norge er delt i to forretningsområder; 
Prosjektmarkedet håndteres av forretningsområdet ARVAL, mens blikkenslagermarkedet (proff) og byggevaremarkedet håndteres av forretningsområdet ARMAT.
For å styrke ARMAT kjøpte ArcelorMittal Construction ved årsskiftet 2005/2006 virksomheten til 
BF Plateprofiler og i andre halvår 2006 ble også RYDAB oppkjøpt. 
ARMAT har de senere år sakte endret karakter med et større fokus mot byggevaresegmentet som i hovedsaklig blir levert direkte fra fabrikk til kunde og ikke over lager.
 
Denne delingen blir nå enda mer tydelig og total ved at Ventistål overtar den lokale grossist-funksjonen og dermed lageret og lokalene i Dyrskueveien 16 på Kløfta. 
 
Ventistål, som er Norges største ventilasjon og blikkenslagergrossist, utvider med dette sitt nettverk av avdelinger til totalt 13 i hele landet, hvorav 4 i Oslo området.
 
ArcelorMittal Construction Norge vil nå ha fokus i Norge på prosjektmarkedet gjennom sin Arval organisasjon og byggevaremarkedet gjennom Armat organisasjonen med direkte leveranser fra sine fabrikker i Sverige og øvrige Europa.
 
Samarbeidet mellom ArcelorMittal Construction og Ventistål vil med dette styrkes ytterligere, og Ventistål vil utvide sitt sortiment og salg av ArcelorMittal Constructions produkter i Norge.
 
Fra før har ArcelorMittal Construction et stort og omfattende samarbeid med Ventistål sin søsterbedrift i Sverige, Bevego AB.
 
Vi håper at eksisterende og nye kunder med dette vil få et større og mer konkurransekraftig tilbud, ved en kombinasjon av ArcelorMittal Construction sine sterke produkter og Ventistål sin godt utbygde service organisasjon og brede spekter.
 
Knut Helle / Trond Severinsen