Optivent – den første VAV enheten med luftmengde display !

18 august 2008

optiventFor å skape et bra inneklima trenger man både ventilasjon og moderne teknikk. Med Optiventfår man et behagelig inneklima samtidig som energiforbruket reduseres.

optivent 1


For å skape et bra inneklima trenger man både ventilasjon og moderne teknikk. Med Optivent får man et behagelig inneklima samtidig som energiforbruket reduseres.

 

Hjertet i systemet Optivent er en luftmengderegulator som kontinuerlig viser luftmengden i sanntid og regulerer luftmengden etter behov. Systemet er både kostnads- og energieffektivt da luftmengden og kjølebehovet tilpasses løpende og med stor presisjon etter belastningen i rommet. Ventilasjonsbehovet kan for eksempel koples til rommets temperatur eller karbondioksidinnhold.

Luftmengden Vmin og Vmax justeres manuelt når regulatoren er installert. Justeringen er enkel da luftmengden faktisk vises på displayet.

 

 

Måleblenden holdes ren, noe som gjør at målenøyaktigheten beholdes år etter år. Optivent regulerer innenfor et luftmengdeområde på 1-8 m/s. EMSS og EMSD dekker alle kanalstørrelser fra 100-630mm, og lagerføres hos Ventistål

Se ytterligere teknisk informasjon på vedlagte brosjyrer:

 - Tekniske data, VAV-Automatikk

 - Tekniske data, VAV-Spjeld EMO

 - Tekniske data, VAV-Spjeld EMS