GRAFT kjemiske brannspjeld

26 juni 2018

  

GRAFT kjemiske brannspjeld produseres av Polyseam i England, og er nå på lager hos Ventistål, som er distributør og salgskanal for produktet.
GRAFT brannspjeld er enestående i sitt slag for brannsikring av ventilasjonsanlegg.
GRAFT brannspjeld er bygget opp med horisontale lameller pålimt hurtig ekspanderende kjemisk
materiale. Dette lukker spjeldet på ca 1 minutt og begynner å reagere allerede ved ca 100°C .
Dette er halvparten av tiden som kreves i test-standarden som for så vidt er lik både for mekaniske og
kjemiske spjeld. Kjemiske brannspjeld klarer enkelt også trykk-delen i testen, det vil si at etter spjeldet
har lukket seg, så skal den holde tilbake ett trykk på hele 300Pa.

Pressemelding GRAFT kjemiske brannspjeld

 

 

Man trenger ikke isolere ventilasjonskanaler for brannmotstand