Ny teknologi for behovsstyrt ventilasjon

05 juli 2017

behovsstyrt vent xsVentistål har nylig sikret seg Optivent Ultra fra Fläkt-Woods. Den nye teknologien måler luftmengder ved hjelp av ultralyd, noe som senker energiforbruket betraktelig i behovsstyrte ventilasjonsanlegg.

behovsstyrt vent

Etter flere år med stadig strengere krav til energiforbruk i ventilasjonsanlegg, har hele bransjen strukket seg langt i sin søken etter de mest energivennlige løsningene. På noen felt, så langt at det er fysiske lover som til slutt blir begrensningen, sier produktsjef Lars Jåstad i Ventistål.

Eliminerer utfordringer

Det har, i tillegg til de energimessige forholdene, vært utfordringer som målenøyaktighet, minsteavstander og stabilitet i anleggene knyttet til behovsstyrt ventilasjon og VAV-spjeld. Med den banebrytende Optivent Ultra-teknologien, må dette sees på med helt andre øyne.

– Ved hjelp av ultralydmåling, vil mange av utfordringene med behovsstyrte anlegg være eliminert. Å måle luftmengde på denne måten, innebærer at vi ikke lenger trenger å måle med målestaver eller måleblende, og som følge av dette, får vi ikke noe form for trykkfall over målepunktet, forklarer Jåstad i en pressemelding.

Målingen foregår ved hjelp av sender og mottakere utenfor luftstrømmen, som leser luftmengde og temperatur uavhengig av om luftstrømmen er laminær eller ikke. Med denne målemetoden kan det opprettholdes <10 % målenøyaktighet ved montering direkte i bend eller avgrening. VAV-spjeld med ultralydmåling vil også ha et stort måleområde som er fra 0,5-15 m/s. Til og med ved hastigheter ned til 0,5 m/s. vil målenøyaktigheten være <10 %

– At det også kan måles temperatur i luftstrømmen, vil også kunne spare kabling og montering av romføler for temperatur der dette skal benyttes, fortsetter produktsjefen i Ventistål.

Sikrer stabilitet
Aktuatoren på denne typen VAV-spjeld har dynamisk K-faktor.

Dersom aktuatoren er langt fra sitt setpunkt, beveger den seg relativt hurtig, men jo nærmere den kommer setpunktet, jo saktere beveger den seg.

Denne funksjonen, i kombinasjon med målenøyaktigheten ved lave hastigheter, vil gjøre at det ikke lengre er nødvendig med dimensjonsendring før og etter VAV-spjeldet i soner med lave minimumsluftmengder. Dette vil i sin tur redusere trykkfallet i anlegget ytterligere.

Aktuatoren er en kombinert analog/digital aktuator som både har MODbus kommunikasjon og 0-10V inn og utgang.

Tar bransjen videre
Med ultralydmåling vil mange feilkilder under prosjektering og montering være eliminert ved at det ikke lengre er noen kritiske avstander mellom avgrening eller bend og målepunkt. Enhetene kan monteres direkte i bend og avgrening uten at det går ut over målenøyaktigheten og på denne måten også være plassbesparende.

Med denne teknologien kan vi gjøre montering og prosjektering enklere samtidig som vi reduserer energiforbruket i bygninger ytterligere.

– Det som skjer nå er virkelig banebrytende for behovsstyring av ventilasjonsanlegg og tar bransjen enda ett skritt videre i sin søken etter lavere energiforbruk og miljøvennlige bygg. Optivent Ultra-spjeldene vil være i hyllene våre rett over sommerferien, og vi i salgskorpset til Ventistål, gleder oss til å spre dette budskapet i bransjen i tiden fremover, avslutter Jåstad.