Ventistål leverandør i StartBANK

07 mars 2017

StartBank

Ventistål er nå registrert som leverandør i StartBANK Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom. I første omgang har vi registrert oss for produkter innen "ventilasjons-produkter / materiell", men det er flere kategorier som kan legges til søknaden dersom det er behov for dette. 

 

 

Hva er StartBANK?

StartBank

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen», etablert et felles leverandørregister for BA-næringen. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i BA-næringen kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil en gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Oppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK. Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag.

 

Ved å forholde seg til kun firmaer som har vært gjennom en registreringsprosess, vil både oppdragsgiver og leverandør ha langt større grad av sikkerhet når avtalen inngås, og med større sannsynlighet vite at det er seriøse aktører som deltar i prosjektene. StartBANK vil i tillegg fungere som en markedsportal for leverandører. Man kan gjennom databasen i et slikt leverandørregister identifisere leverandører basert på en rekke kriterier. Slik som geografisk beliggenhet, finansiell informasjon, kapasitetsinformasjon, forsikring, kvalitetssystemer, HMS, skatter og avgifter, varer og tjenester den enkelte leverandør kan tilby, referanser osv.