EPD på aggregater

07 januar 2022

Tromsø nye lokaler august 2020

Ventistål tar miljø og bærekraft på alvor – EPD og Miljøfyrtårnsertifisering

Ventistål har laget og publisert EPD (Environmental Product Declaration) for sine luftbehandlingsaggregater eQ50.

Dette er den 3. EPD’en som Ventistål publiserer. 

EPD`en er nå publisert på nettsidene til EPD Norge:

https://www.epd-norge.no/ventilasjonskomponenter/luftbehandlingsaggregat-eq50-article3804-560.html

Økende krav til dokumentasjon på både store og mindre prosjekter, gjør at vi nå er stolte av å kunne presentere dette på såpass stort og viktig produkt i prosjektene våre.

Fra før har vi også godkjente EPD`er for egenproduserte kanaler, så dette er et meget viktig signal fra oss til våre kunder om at vi tar dokumentasjonskrav på alvor. Vi setter store krav også til våre leverandører på å kunne fremlegge dokumentasjon. Dette er i tråd med den veien Ventistål ønsker å gå.

Ventistål har levert produktet i mange år, og med de økende krav fra myndigheter, kunder og markedet, spesielt til byggeprosjekter hvor BREEAM sertifisering er et krav, er det nødvendig med denne type miljødeklarasjon.

Ventistål er en ledende leverandør innen ventilasjon i byggebransjen, og vi har en stor og viktig jobb foran oss med å strukturere og gjøre tilgjengelig all dokumentasjon enkelt og greit for de som trenger den. Miljødeklarasjonen EPD skal dekke behov for å synliggjøre produktenes miljøprestasjoner ikke bare under bruk, men også under hele livssyklusen. En EPD dekker dette behovet.

Hånd i hånd med dette har vi dette året sertifisert vårt hovedkontor og flere av våre avdelinger med Miljøfyrtårnsertifisering. Første del av 2022 vil alle våre enheter være sertifiserte.