Fasade '15

15 april 2015
Fasade ’15 ble arrangert på Gardermoen torsdag 9. og fredag 10. april.

Det var over 250 deltakere på et arrangement som var både interessant, faglig lærerikt, engasjerende og sosialt hyggelig. Tema var bruk av metaller i tak og fasade.
Fasade ’15 ble arrangert på Gardermoen torsdag 9. og fredag 10. april. 
 
Det var over 250 deltakere på et arrangement som var både interessant, faglig lærerikt, engasjerende og sosialt hyggelig. Tema var bruk av metaller i tak og fasade. I tillegg til messe med utstillinger av diverse utvendig-produkter, var både Olsenmaskin AS og AIL tilstede med produksjons maskiner samt en ny leverandør med et spennende alternativ til bly. Totalt 22 leverandører var tilstede.
 
Arrangementet begynte med lunch. Etter et innlegg fra Snøhetta om ulike fasadegrid på noen av deres spennende prosjekter, var det en debatt om Totalentreprise – himmel eller helvete? I tillegg til Petter Eiken, Øyvind Børstad, Einar Jarmund, Trond Opheim, Karl Martiniussen og ordstyrer Per Olav Berg, hadde vi et engasjert publikum som kom med mange engasjerte synspunkter på totalentreprisen som avtaleform. Dette var nok også tema på flere diskusjoner utover kvelden!
 
Så hadde vi noen faglige parallellforedrag med våre leverandører før en hyggelig middag på kvelden.
 
Fredag morgen var det nærmere 200 i salen klokken 09:00 når Trond Bøhlerengen startet et meget interessant og engasjerende foredrag om vannskjerming. Og mange eksempler på viktigheten av faglig kompetanse i forbindelse med slik vannskjerming. Umicore og Hydro Aluminium snakket deretter om henholdsvis zink og aluminium, før vi fikk litt “diktlesing på en litt annerledes måte” av Jon Hjørnevik før vi avsluttet med lunch. 
 
Vi håper alle deltakerne fikk utbytte av dagene, og vil takke for alle som har bidratt til arrangementet.
 
Noen fakta;
  • 250 påmeldte (inkl kunder, leverandører og Ventistål)
  • 200 til middag, 180 overnattet
  • 22 leverandører
  • Mye faglig:

        - Plenumsdiskusjon

        - 4 felles foredrag

        - 3 + 2 parallellforedrag

        - Diktlesning…